VietEz Việt Nam là Công ty Tư vấn quản lý đồng hành với các doanh nghiệp, tổ chức để hoàn thiện hệ thống, cải tiến không ngừng, nâng cao hiệu quả hoạt động qua các giải pháp, công nghệ quản lý và nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự. “Phương pháp hiện đại – Tư duy sáng tạo – Triển khai dễ dàng – Sản phẩm ứng dụng cao – Cam kết tiến độ” là phương châm hoạt động của VietEZ Vietnam.Mọi khó khăn, phức tạp của bạn trở nên dễ dàng.

Ông Trần Văn Dũng

Chủ tịch HDQT HNX

“Chúng tôi đã mong muốn làm hệ thống lương, đánh giá hiệu suất này và đã thuê công ty tư vấn từ 2 năm trước nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Thật trùng hợp khi làm việc với nhóm tư vấn VietEz lại rất đúng với quy định bắt buộc phải làm của Nghị định 50, 51 về trả lương theo chức danh và theo hiệu suất. Hệ thống này đã tuân thủ những nguyên tắc khoa học nhưng vẫn đảm bảo tính hài hòa, phù hợp với đặc thù của HNX, đó là sự thành công của chính sách lương mới này…”

Ông Nguyễn Tuấn Phong

Chủ tịch HDQT Habeco

“Rất nhiều đơn vị tư vấn đã tham gia đấu thầu vào dự án của chúng tôi nhưng cái chúng tôi cần bên cạnh phương pháp khoa học là kinh nghiệm thực tế và khả năng nắm bắt đặc thù của doanh nghiệp. Và điều này tôi tin tưởng vào đội ngũ chuyên gia của VietEz”.

Mr Teddy

CEO AIG

“ Hệ thống quản lý KPI và lương thưởng do Vietez xây dựng đã giúp AIG quản lý điều hành và đánh giá nhân viên minh bạch hơn. Việc thưởng nhiều hay ít sẽ theo hiệu suất công việc của từng cá nhân, các teams sẽ làm việc trách nhiệm hơn để hoàn thành mục tiêu chung của công ty”.

Ông Trần Công Thanh

Quyền TGĐ FOSCO

“Sau buổi họp của Hội đồng lương công ty hôm qua, chúng tôi thấy nhẹ cả người và khẳng định Dự án tư vấn JDs, Tiền lương và Đánh giá hiệu suất đã thành công. Tôi cũng bật mí cho các anh biết là Fosco đã thuê 02 đơn vị tư vấn triển khai các dự án tương tự từ nhiều năm qua nhưng đều thất bại. Riêng Vietez là thành công” .

Bà Trần Thị Thu Thanh

Phó TGĐ BSC

“Khi làm việc với nhóm tư vấn của anh Tú về hệ thống Tiền lương và quản lý Hiệu suất công việc theo Balanced ScoreCard, bao nhiêu nút thắt của dự án do đơn vị Tư vấn cũ làm trước đây đã được cởi trói hoàn tòa. Hơn nữa CBNV BSC phải học thêm anh Tú về tính Cam kết trong công việc”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó TGĐ VSD

“Chúng tôi không còn tin vào Tư vấn nữa vì chúng tôi đã thuê họ đến triển khai hệ thống chính sách trả lương nhưng họ làm mọi thứ rối tung lên, chúng tôi cứ phải bò ra để làm trong nửa năm trời mà sản phẩm cuối cùng không thể ứng dụng được, lãng phí cả thời gian của Doanh Nghiệp. Nhưng thật may khi được Chị Lan – Phó tổng giám đốc HNX giới thiệu Công ty Tư vấn VietEz đã làm chúng tôi thay đổi quan điểm đó”.

Anh Chu Tiến Đạt

Chủ tịch HĐTV VTCDigicom

Hôm nay tôi khẳng định dự án BSC&KPI là rất thành công. Nhiệm vụ của chúng ta là cùng nhau bắt tay vào để hiện thực hóa chiến lược của VTCDigicom cho giai đoạn phát triển tiếp theo . Cám ơn Vietez Việt Nam”.

Bạn đang tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự?