1. Kiểm toán hệ thống chính sách quản trị nhân sự của Doanh nghiệp:
  • Đánh giá mô hình tổ chức, hệ thống bản mô tả công việc, định mức, định biên lao động, từ điển năng lực, hệ thống KPI, lương thưởng, hoạt động tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự theo chuẩn mực thị trường và quốc tế
  • Kiểm toán các quy chế, quy trình, chính sách quản lý nhân sự hiện tại của DN
2. Dịch vụ đánh giá năng lực online
  • Với hệ thống data năng lực gắn với hệ thống phân bậc nhân viên của các nhóm ngành nghề và chức danh công việc, Vietez cung cấp dịch vụ đánh giá năng lực nhân sự online cho các doanh nghiệp,  giúp các DN đánh giá khách quan, đúng năng lực nhân viên, tiết kiệm thời gian và chi phí
3. Dịch vụ quản lý nghiệp vụ nhân sự thay doanh nghiệp
  • Quản lý nhân sự online trên phân mềm HROffice
  • Tính lương, BHXH, Thuế thu nhập cá nhân
  • Cung ứng nhân sự theo giờ, theo sự kiện

Bạn đang tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự?