Ts. Kelvin Dinh

Giám đốc tư vấn - Giảng viên cao cấp (Australia)

Ths. Loc Nguyen

Giám đốc Tư vấn - Giảng viên cao cấp

Ts Hoàng Văn Cương

Chuyên gia - Giảng viên cao cấp

Ths. Nguyễn Đức Tú

Tư vấn trưởng - Giảng viên cao cấp

Bạn đang tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự?