Triển khai dự án xây dựng mô hình tổ chức, mô tả công việc và hệ thống lương thưởng tại Habeco

Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco) là một Doanh nghiệp hạng đặc biệt có lịch sử hoạt động trên 100 năm. Trong quá trình đổi mới, ban lãnh đạo Tổng công ty đã hợp tác với Vietez Việt Nam triển khai dự án tư vấn đổi mới mô hình tổ chức, hoạch định vị trí và xây dựng bản mô tả công việc, tiêu chuẩn chức danh và hệ thống lương thưởng mới theo tinh thần của Nghị định 49, 50 của Chính phủ.

Với 273 vị trí công việc tương ứng trên 1000 lao động thuộc nhiều nhóm ngành nghề khác nhau từ sản xuất – dịch vụ cung ứng – tiêu thụ sản phẩm với tính phức tạp và mức độ yêu cầu chất lượng dự án cao. Vietez đã đưa ra các giải pháp tư vấn và xây dựng các sản phẩm khả thi, được ban lãnh đạo Tổng công ty đánh giá tốt về tính khoa học, hiện đại và thực tiễn. Quá trình chuyển đổi áp dụng hệ thống quản trị nhân sự và tiền lương mới không gây xáo trộn quá lớn và đảm bảo ổn định tâm lý người lao động của Habeco.

Đặc biệt, tại buổi họp với Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Công Thương và Vụ Lao động Tiền lương -Bộ lao động TBXH đã đánh giá sản phẩm có tính khoa học, tiên tiến, phù hợp với các quy định của Nghị định 49, 50, Thông tư 18 của Bộ LĐTBXH và chấp thuận phê duyệt toàn bộ hệ thống lương mới của Habeco.
Thành công của dự án làm tiền đề để Vietez Việt Nam đã và đang triển khai các dự án tương tự tại các công ty thành viên của Habeco.

Tài nguyên liên quan

Bạn đang tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự?