Triển khai thành công dự án tư vấn thứ 3 tại HNX

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ( HNX) là Tổng công ty TNHH MTV Nhà nước được Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển và vận hành Thị trường chứng khoán Việt Nam.  Được thành lập năm 2009 trên cơ sở tổ chức lại lại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngay từ những năm đầu Thành lập, Ban lãnh đạo HNX đã rất chú trọng vào công tác nâng cao năng lực quản trị điều hành và phát triển con người theo hướng khoa học hiện đại, sánh ngang với các quốc gia phát triển trong khu vực và thế giới.

Từ năm 2013, HNX đã hợp tác với Vietez Việt nam triển khai xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh, hệ thống KPI và cơ chế trả lương hoàn toàn mới. Tại thời điểm đó, việc một Doanh nghiệp 100% Nhà nước triển khai xây dựng một hệ thống trả lương tiến tiến, khác với cơ chế trả lương theo bằng cấp và thâm niên quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP  là một bước đột phá.

Với tính khoa học của hệ thống lương và KPI mới do Vietez xây dựng , đại diện Bộ Tài Chính và Vụ lao động tiền lương Bộ LĐTBXH khi tham dự buổi thuyết trình của Vietez đã đồng ý cho HNX áp dụng ngay từ 2013 vì nó  trùng với thời điểm mà Chính phủ và Bộ LĐTBXH thấy cần phải đổi mới chính sách quản lý lao động và tiền lương áp dụng cho các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tại buổi họp tổng kết sau 6 tháng áp dụng hệ thống KPI và lương mới, Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT HNX đã phát biểu:” Chúng tôi đã mong muốn làm hệ thống lương, đánh giá hiệu suất này và đã thuê công ty tư vấn từ 2 năm trước nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Thật trùng hợp khi làm việc với nhóm tư vấn VietEz lại rất đúng với quy định bắt buộc phải làm của Nghị định 49, 50, 51 về trả lương theo chức danh và theo hiệu suất. Hệ thống này đã tuân thủ những nguyên tắc khoa học nhưng vẫn đảm bảo tính hài hòa, phù hợp với đặc thù của HNX, đó là sự thành công của chính sách lương mới này…”.

Với thành công trong việc áp dụng hệ thống KPI và lương mới, HNX tiếp tục hợp tác với Vietez Việt Nam như là một đối tác đồng hành để triển khai các dự án tiếp theo. Năm 2015 -2016 đã triển khai tiếp dự án thứ 3 về xây dựng hệ thống phân tích định mức công việc và định biên nhân sự chuẩn cho từng vị trí công việc. Hiện tại HNX đang tiếp tục hợp tác với Vietez để triển khai dự án xây dựng khung năng lực cốt lõi ( Core competence framework)  kết hợp với các chương trình đào tạo nhằm phát triển năng lực lực đội ngũ nhân sự đáp ứng chiến lược phát triển mới của HNX.

Tài nguyên liên quan

Bạn đang tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự?