Chương trình đào tạo

Xây dựng và ứng dụng hệ thống lương 3P

ĐĂNG KÝ SỚM

2.900.000 VNĐ

Ưu đãi 10% học phí gốc khi học viên đăng ký khoá học và thanh toán trước khai giảng 10 ngày.

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHÓM 3 NGƯỜI

2.711.000 VNĐ

Ưu đãi 15% học phí gốc khi học viên đăng ký theo nhóm 03 người.

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHÓM 5 NGƯỜI

2.550.000 VNĐ

Ưu đãi 20% học phí gốc khi học viên đăng ký theo nhóm 05 người.

ĐĂNG KÝ

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC