Chương trình đào tạo

Xây dựng hệ thống lương thưởng

ĐĂNG KÝ SỚM

4.950.000 VND

Ưu đãi 10% học phí gốc khi học viên đăng ký khoá học và thanh toán trước khai giảng 10 ngày.

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHÓM 3 NGƯỜI

4.620.000 VND

Ưu đãi 15% học phí gốc khi học viên đăng ký theo nhóm 03 người.

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHÓM 5 NGƯỜI

4.360.000 VND

Ưu đãi 20% học phí gốc khi học viên đăng ký theo nhóm 05 người.

ĐĂNG KÝ

GIỚI THIỆU

Lương thưởng là công cụ quan trọng trong quản trị chiến lược năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh cho  doanh nghiệp. Việc tìm kiếm một mô hình trả lương vừa tạo động lực mạnh mẽ cho Nhân viên vừa gắn với hiệu suất công việc đang được nhiều Doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng.  Mô hình trả lương 3P (P1:Position – P2: Person – P3: Performance) sẽ được lựa chọn bởi sự công bằng, minh bạch và  gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tổ chức.

Thực tế cho thấy nhiều Doanh nghiệp đã từng cử cán bộ đi học về Lương 3P và khi áp dụng lại phát sinh nhiều vấn đề bất cập, có DN sau khi áp dụng thì người lao động lại cho rằng “Công ty áp dụng chính sách trả lương 3P nhằm mục đích để trừ lương của CBNV”.  Để giúp các Doanh nghiệp hiểu đúng và áp dụng được hệ thống lương 3P một cách chuẩn mực, phù hợp với đặc thù, Vietez đã đưa ra chương trình vừa đào tạo vừa thực hành về thiết kế hệ thống lương 3P, đồng thời chia sẻ những tình huống sai lầm điển hình mà doanh nghiệp thường mắc phải khi áp dụng trả lương theo 3P.

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ KHÓA HỌC

1.Học viên nắm được phương pháp luận và mô hình lý thuyết về hệ thống trả lương theo 3P

2.Được trang bị kiến thức và thực hành xây dựng thang bảng lương bằng phương pháp đánh giá giá trị công việc (P1)

3. Nắm được phương pháp thiết kế khung năng lực cốt lõi (Core competency framework) và thực hành áp dụng khung năng lực cốt lõi vào đánh giá phân bậc nhân viên (P2)

4. Am hiểu và thiết kế được hệ thống quản lý, đánh giá hiệu suất công việc bằng KPI (P3)

5. Xây dựng chính sách trả lương và phương án chuyển xếp lương mới cho CBNV theo nguyên tắc 3P.

6. Ngoài ra học viên được cập nhật những chính sách mới liên quan đến quản lý Lao động –Tiền lương – BHXH

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Ban Giám đốc, thành viên HĐQT

2. Giám đốc nhân sự, Trưởng phòng nhân sự, cán bộ nhân sự

3. Các cán bộ quản lý cấp trung

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

Buổi 1: Giới thiệu mô hình trả lương 3P

 • Mô hình quản lý chiến lược về năng suất
 • Mô hình trả lương 3P
 • Một số lưu ý khi áp dụng hệ thống lương 3P
 • Cập nhật những quy định mới của pháp luật về quản lý lao động, tiền lương, BHXH
 • Bài tập thực hành tình huống 

Buổi 2: Phân tích công việc, hoạch định chức danh và mô tả công việc

 • Phân tích công việc và định mức
 • Hoạch định hệ thống chức danh (vị trí công việc)
 • Hoạch định hệ thống phân bậc nhân viên
 • Phương pháp xây dựng bản mô tả công việc (JD)
 • Kinh nghiệm xây dựng JD và tiêu chuẩn chức danh
 • Thực hành xây dựng bản mô tả công việc

Buổi 3: Đánh giá giá trị công việc, xây dựng thang bảng lương vị trí (P1)

 • Phương pháp luận về đánh giá giá trị công việc
 • Xây dựng tiêu chí, mô tả cấp độ tiêu chi đánh giá
 • Thiết lập bảng đánh giá giá trị công việc
 • Triển khai đánh giá giá trị công việc và xử lý dữ liệu đánh giá
 • Xây dựng thang bảng điểm lương vị trí
 • Hoạch định quỹ lương
 • Xây dựng thang bảng lương vị trí, bảng lương BHXH
 • Thực hành đánh giá giá trị công việc và xây dưng thang bảng lương

Buổi 4: Xây dựng khung năng lực gắn với phân bậc nhân viên

 • Khái quát về khung năng lực cốt lõi ( Core competence framework)
 • Hoạch định khung năng lực gắn với hệ thống phân bậc nhân viên
 • Cấu trúc Khung năng lực cốt lõi, phương pháp mô tả cấp độ năng lực
 • Phương pháp xây dựng năng lực cốt lõi gắn với core value
 • Phương pháp xây dựng từ điển năng lực chuyên môn
 • Phương pháp xây dựng từ điển năng lực Lãnh đạo
 • Thực hành xây dựng khung năng lực cốt lõi cấp đơn vị

Buổi 5: Đánh giá phân bậc năng lực nhân viên gắn với trả lương theo năng lực (P2)

 • Hoạch định matrix năng lực đối với từng vị trí công việc
 • Thiết lập bảng đánh giá phân bậc năng lực nhân viên
 • Phương pháp đánh giá năng lực
 • Phương pháp xếp bậc lương và trả lương theo năng lực
 • Thực hành đánh giá năng lực nhân viên

Buổi 6: Xây dựng hệ thống đánh giá và trả lương theo KPI (P3)

 • Khái quát về BSC&KPI
 • Phương pháp hoạch định BSC&KPI cấp công ty
 • Phương pháp thiết kế KPI bộ phận và KPI cho từng chức danh
 • Thiết lập bảng đánh giá KPI cho từng vị trí công việc
 • Kinh nghiệm thiết lập trọng số, định mức KPI phù hợp
 • Phương pháp kiểm soát thực hiện KPI và đánh giá KPI
 • Thực hành thiết kế và đánh giá KPI

Buổi 7: Thiết lập quy chế trả lương 3P

 • Hoạch định cấu trúc quỹ lương theo 3P
 • Thiết lập quy chế trả lương, giới thiễu mẫu quy chế trả lương theo 3P
 • Phương án chuyển xếp lương mới
 • Những điểm cần lưu ý khi chuyển đổi hệ thống lương mới
 • Chia xẻ kinh nghiệm để thành công

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC

IMG_49321-1024x768
IMG_3932
Dao-tao-luong-3P
IMG_3926
2
IMG_0748-1024x682

Giảng viên

Ths. Nguyễn Đức Tú

Tư vấn trưởng - Giảng viên cao cấp

Thông tin khóa học

Địa điểm Hà Nội
Khai giảng 05/05/2018
Lớp EZ0016
Thời gian T7-CN
Thời lượng 7 buổi
Học phí 5.450.000 VND (chưa bao gồm VAT)

Bạn đang tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự?