Chương trình đào tạo

Xây dựng và áp dụng hệ thống BSC&KPI

ĐĂNG KÝ SỚM

5.950.000 VNĐ

Ưu đãi 10% học phí gốc khi học viên đăng ký khoá học và thanh toán trước khai giảng 10 ngày.

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHÓM 3 NGƯỜI

5.560.000 VNĐ

Ưu đãi 15% học phí gốc khi học viên đăng ký theo nhóm 03 người.

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHÓM 5 NGƯỜI

5.230.000 VNĐ

Ưu đãi 20% học phí gốc khi học viên đăng ký theo nhóm 05 người.

ĐĂNG KÝ

GIỚI THIỆU

Trên thế giới, BSC&KPI được biết đến như một phát minh có tính đột phá trong lĩnh vực quản trị chiến lược khoa học, đồng thời đã mang lại thành công cho rất nhiều các tập đoàn và các tổ chức lớn trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau.

Tại Việt Nam những năm gần đây, công cụ BSC&KPI đang được nhiều tổ chức và DN áp dụng trong quản trị chiến lược và đo lường hiệu suất công việc ( Performance management). Tuy nhiên, để áp dụng thành công BSC&KPI đòi hỏi các cán bộ Lãnh đạo, quản lý cấp trung và cán bộ HRM cần tìm hiểu chắc chắn về hệ thống BSC&KPI để ” không lầm đường lạc lối”, với những nội dung:

 1. Vai trò của công cụ BSC&KPI trong quản trị chiến lược và quản trị năng suất lao động
 2. Tác dụng của KPI đối với các cấp lãnh đạo, quản lý và nhân viên như thế nào ?
 3. Các ưu điểm vượt trội và những khó khăn gì khi áp dụng hệ thống KPI ?
 4. Phương pháp xây dựng KPI như thế nào ?
 5. Cách thức ứng dụng KPI để đạt được các mục tiêu chiến lược, mục tiêu SXKD  và đánh giá hiệu suất công việc hiệu quả
 6. Khi ứng dụng KPI cần chuẩn bị những gì ?
 7. Khả năng liên kết của KPI với lương thưởng, và chính sách nhân sự khác như thế nào?
 8. Những kinh nghiệm Quốc tế và Việt Nam khi ứng dụng thành công hệ thống KPI

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ KHÓA HỌC

 1. Các cán bộ Lãnh đạo, Quản lý cấp trung, cán bộ làm HRM hiểu được tính ưu việt và những lợi ích khi áp dụng hệ thống BSC&KPI trong việc hiện đại hóa và khoa học hóa công tác quản trị điều hành
 2. Nhận định được tính khả thi và khả năng ứng dụng thành công hệ thống KPI tại Doanh nghiệp mình
 3. Học và thực hành :
 • Phương pháp xây dựng hệ thống BSC&KPI
 • Phương pháp ứng dụng và vận hành hệ thống BSC&KPI
 • Quy trình các bước triển khai đánh giá hiệu suất bằng KPI
 • Vai trò, trách nhiệm của từng cấp quản lý và cá nhân trong triển khai KPI
 • Những kinh nghiệm, bí quyết để ứng dụng thành công hệ thống KPI
 • Những tình huống điển hình gặp phải và giải pháp khi áp dụng hệ thống KPI
 • Sử dụng kết quả đánh giá KPI trong chính sách lương thưởng và chính sách nhân sự khác
 • Giải đáp được những băn khoăn, vướng mắc của các học viên về KPI

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 1. Thành viên HĐQT, Ban điều hành DN
 2. Lãnh đạo, quản lý các đơn vi, phòng ban
 3. Giám đốc nhân sự, Trưởng phòng nhân sự, cán bộ nhân sự, thư ký, trợ lý
 4. Các đối tượng mong muốn tìm hiểu về BSC&KPI

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

Buổi 1: Khái quát về BSC& KPI và ứng dụng tại Doanh nghiệp 

 • Lý thuyết về BSC&KPI
 • BSC& KPI – công cụ quản trị chiến lược của Doanh nghiệp
 • KPI – chỉ số đo lường và đánh giá hiệu suất
 • Cấu trúc của KPI
 • Phương pháp ứng dụng KPI tại DMC
 • Thảo luận và thực hành tình huống

Buổi 2: Phương pháp hoạch định và thiết kế BSC&KPI 

 • Thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động
 • Hoạch định và thiết kế KBSC&PI công ty
 • Thảo luận và thực hạn tình huống thiết kế KPI cấp công ty
 • Phương pháp hoạch định BSC&KPI đơn vị/bộ phận
 • Phương pháp xác định các KPI trọng yếu của bộ phận
 • Thảo luận và thực hành tình huống thiết kế KPI cấp Bộ phận
 • Phương pháp Thiết kế KPI cho từng vị trí nhân viên
 • Phương pháp xác định các KPI trọng yếu cho từng nhân viên
 • Tổng hợp thư viện KPI của từng vị trí công việc
 • Thiết lập bảng giao và đánh giá KPI cho từng vị trí công việc

Buổi 3: Phương pháp triển khai áp dụng KPI tại DN

 • Thiết lập cơ chế áp dụng ( Policies)
 • Xác định trách nhiệm thực hiện KPI đối với từng cấp độ vị trí
 • Thiết lập quy trình triển khai KPI
 • Xác định các mốc thời gian triển khai
 • Xác định tần suất đánh giá KPI
 • Thực hành bài tập tình huống

Buổi 4:  Phương pháp giao KPI

 • Liên kết mục tiêu và kế hoạch hành động theo phân kỳ
 • Phương pháp giao KPI
 • Xác định số lượng KPI, Trọng số của từng KPI
 • Thiết lập định mức hiệu suất của từng KPI
 • Một số kỹ thuật giao KPI
 • Thảo luận tình huống giao KPI
 • Xác định cách thức đo lường KPI
 • Cách thiết lập hệ thống công thức tính toán kết quả KPI
 • Thiết lập Cách đo lường đối với một số KPI đặc biệt
 • Thực hành bài tập tình huống về thiết lập cách đo , công thức đo KPI

Buổi 5: Kiểm soát việc thực hiện KPIs

 • Mục đích của kiểm soát việc thực hiện KPI
 • Trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện KPI
 • Phương pháp kiểm soát kết quả thực hiện KPI
 • Một số công cụ để kiểm soát kết quả KPI
 • Thảo luận, thực hành tình huống kiểm soát KPI
 • Giải pháp thúc đẩy nhân viên hoàn thành KPI

Buổi 6: Đánh giá kết quả thực hiện KPI

 • Nguyên tắc đánh giá KPI
 • Phương pháp thu thập thông tin đánh giá KPI
 • Tổ chức đánh giá KPI
 • Quy trình và trách nhiệm đánh giá KPI
 • Tổng hợp và phê duyệt kết quả đánh giá KPI
 • Một số lưu ý khi đánh giá KPI
 • Công bố kết quả đánh giá KPI
 • Thảo luận, thực hành tình huống đánh giá  KPI

Buổi 7: Giải pháp và Kinh nghiệm ứng dụng KPI thành công tại doanh nghiệp 

 • Những Ngộ nhận về KPI
 • Một số sai lầm thường gặp khi ứng dụng KPI
 • Giải pháp để triển khai KPI thành công
 • Công tác chuẩn bị khi áp dụng KPI
 • Những Bí quyết và Kinh nghiệm triển khai KPI thành công
 • Thảo luận : Tìm giải pháp cho tình huống thực tế

Buổi 8: KPI và các chính sách quản lý nguồn nhân lực

 • Chu trình thúc đẩy và tạo động lực cho nhân viên
 • KPI và chính sách đào tạo phát triển năng lực theo core competence
 • KPI và chính sách lương thưởng ( 3P)
 • KPI với chính sách quy hoạch và quản lý Keyperson
 • KPI và các chính sách ESOP
 • KPI và các chính sách nhân sự khác
 • Một số ví dụ minh họa

 

 

 

 

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC