Các phần mềm quản lý nhân sự mà Doanh nghiệp Việt Nam đang sử dụng chỉ đáp ứng như một công cụ quản lý thông tin nhân sự, chấm công, tính lương, BHXH, theo dõi tuyển dụng, đào tạo, không đáp ứng nhu cầu quản trị, đặc biệt là nhu cầu quản lý và đánh giá hiệu suất công việc (KPI) và quản lý chiến lược nhân sự. Phần mềm HROffice Là sản phẩm của Luxcer Hoa kỳ và Vietez VietNam, được thiết kế và triển khai bởi: Mr Nguyen Duc Tu, Chuyên gia quản trị nhân sự hàng đầu Việt Nam và Mr Loc Nguyen - Người sáng lập công ty công nghệ LUXCER – tại 532 Tyrella Avenue #58, Mountain View, CA 94043 Sillicon Vɑlley, Sɑn Frɑncisco, Hoa kỳ. Các tính năng chính của HR Office
  • Quản lý nhân sự và đánh giá hiệu suất toàn diện, dễ sử dụng
  • Phần mềm online mọi lúc, mọi nơi,
  • Quản lý người dùng theo phân quyền quản trị và account người dùng cuối
Các modul chính : ( 1) Setup hệ thống; (2) Quản lý nhân sự (3) Quản lý và đánh giá KPI (4) Quản lý và tính lương thưởng (5) Quản lý BHXH, Thuế TNCN (6) Quản lý tuyển dụng (7) Quản lý đào tạo (8) Đào tạo E-Learning (9) Quản lý chiến lược nhân sự
  • Các tính năng vượt trội : Giao, kiểm soát, đánh giá hiệu suất (KPI) tự động, online, ứng dụng trên máy tính, smartphone, tablet
  • Theo dõi và báo cáo năng suất của công ty, bộ phận, nhân viên thường xuyên
  • Công cụ hỗ trợ theo dõi luồng công việc
  • An toàn thông tin, bảo mật cao

Bạn đang tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự?