26/07/2023

Tư vấn XD hệ thống lương 3P tại TCT Xi Măng Tây Đô

Ngày 14/07/2023, Tại thành phố Cần Thơ, Vietez Việt Nam đã kick-off triển khai dự án tư vấn xây dựng hệ thống phân tích định mức công việc, bản mô tả công việc, KPI, khung năng lực và Lương 3P tại TCT Xi Măng Tây đô. Tham dự có đầy đủ Ban Điều hành, Cán bộ quản lý các Trung tâm, phòng ban thuộc công ty mẹ và các công ty thành viên bao gồm: Công ty Bê tông Tây đô, Công ty Truyền thông, Công ty Bao bì Sadico và công ty  Vận tải Tây đô.

Phát biểu tại buổi kick-off về mục tiêu của dự án, anh Mai Công Toàn – Chủ tịch, TGĐ Xi Măng Tây đô nhấn mạnh: ” Tôi đã gặp gỡ nhiều công ty tư vấn nhưng thấy không tin tưởng. Thông qua sự giới thiệu tôi đã may mắn gặp được Vietez Việt Nam. Tôi là người rất cẩn thận kỹ càng xem các sản phẩm tư vấn của Vietez và đánh giá đây là một đơn vị có kinh nghiệm, phương án tư vấn phù hợp với Xi măng Tây Đô. Tôi đề nghị tất cả Lãnh đạo, quản lý các công ty trong group phối hợp triển khai với Vietez đúng theo kế hoạch”.

TCT Xi măng Tây đô và các công ty thành viên trong hệ sinh thái  là doanh nghiệp hàng đầu của khu vực miền Tây Nam bộ. Qua hơn 20 năm phát triển, ban Lãnh đạo xi măng Tây đô đã quyết định  chiến lược mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nhân tài, tạo động lực cho NLĐ gắn bó đồng hành phát triển công ty. Dư án nâng cao năng lực quản trị nguồn nhân lực nằm trong chiến lược đó, dự án bao gồm 5 hạng mục chính: (1) Phân tích định mức công việc, định biên lao động (2) Xây dựng bản mô tả công việc (3) Xây dựng hệ thống KPI (4) Xây dựng hệ thống khung năng lực và đánh giá năng lực (5) xây dự hệ thông thang bảng lương và cơ chế trả lương 3P.

 

Doanh nghiệp áp dụng hiệu quả sản phẩm tư vấn mới là sự thành công của Vietez .Với phương châm đó đội ngũ chuyên gia của Vietez đã vừa đào tạo hướng dẫn vừa triển khai xây dựng các hạng mục một cách  chi tiết, khoa học, dễ dàng áp dụng. Vietez tin tưởng dự án sẽ mang lại hiệu quả, nâng cao năng suất lao động cho Xi măng Tây Đô.

19/05/2023

Triển khai XD định mức công việc, KPI, khung năng lực tại các công ty thành viên EWH

Sau khi áp dụng hiệu quả hệ thống định mức công việc và KPI đã xây dựng cho công ty mẹ,  Ngày 03/5/2023 Vietez Việt Nam đã tiếp tục triển khai dự án thứ 3 về xây dựng hệ thống định mức công việc, định biên lao đông, hệ thống KPI và khung năng lực cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn Eurowindow Holding.

Hệ thống định mức công việc và KPI sau khi đi vào áp dụng, năng suất lao động tăng lên trong khi số lượng lao động giảm 22% , hệ thống khung năng lực gắn với cấp bậc nhân viên và mức lương tương ứng đã tạo động lực cho nhân viên giỏi, đồng thời áp lực đối với nhân viên yếu kém phải vươn lên. Nhân viên trước đây đùn đẩy công việc thì nay muốn được giao thêm việc để đảm bảo định mức trung bình. Nhưng nhân viên vượt định mức 120% sau 3 tháng liên tiếp sẽ được tăng lương.

Hệ thống định mức công việc, định biên lao động và KPI đã đặc biệt hiệu quả khi tình hình thị trường suy giảm, khối lượng các dự án bất động sản triển khai ít đi, các đơn vị tự tính được số lượng định biên cần thiết , đề xuất điều chuyển sang các công ty thành viên và cắt giảm những nhân sự kém, gìn giữ và duy trì những nhân viên làm việc tốt năng suất cao.

Việc EWH tiếp tục thuê VIETEZ triển khai tại các công ty thành viên trong Tập đoàn đã chứng minh hiệu quả của dự án. Đúng như lời anh Sơn – Chủ tịch HĐQT chia sẻ ” Vấn đề quan trọng của dự án  là xác định được cùng với khối lương công việc, cần bao nhiều con người và chi phí bao nhiều để hoàn thành, đó chính là hiệu quả của DN” .

 

24/04/2023

Xây dựng cơ chế lương đặc thù tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ngày 07/3/2023, tư vấn Vietez Việt Nam đã triển khai báo cáo với Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về dự án xây dựng cơ chế tiền lương đặc thù của PVN để làm cơ sở báo cáo Bộ Ngành và Chính phủ trong việc sửa đổi Nghị định 51/2016/NĐ-CP và Nghị định 52/2016/NĐ-CP cho phù hợp với các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có yếu tố đặc thù như PVN.

Đây là dự án tiếp theo mà Tư vấn Vietez triển khai tại PVN. Xuất phát từ quá trình áp dụng Nghị định 51, 52 và Thông tư 26/TT-BLĐTBXH và Thông tư 27/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng đối với doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ phát sinh nhiều bất cập trong cách tính chỉ tiêu năng suất lao động và lợi nhuận để xác định quỹ tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương thực hiện chưa phù hợp đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã phát triển tới hạn và chịu sự điều tiết của Nhà nước về giá bán nhiều loại sản phẩm chủ lực xăng dầu, điện, khí, đạm như PVN.

Đặc thù ngành khai thác khoáng sản nói chung và khai thác dầu khí nói riêng là sản lượng khai thác mỏ sẽ ngày càng suy giảm theo vòng đời của mỏ, càng về sau sản lượng khai thác sẽ càng thấp trong khi khai thác càng sâu thì chi phí nhân lực và vận hành ngày càng lớn, dẫn đến chỉ tiêu năng suất lao động và lợi nhuận theo cách tính của Thông tư 26/TT-BLĐTBXH sẽ có nhiều bất cập. Ngoài ra đội ngũ lao động kỹ thuật chuyên ngành dầu khí đòi hỏi theo tiêu chuẩn quốc tế, các chuyên ngành đào tạo chuyên sâu rất phức tạp, yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn cao trong khi mức lương kỹ sư chuyên ngành Dầu khí tại Việt Nam chỉ bằng 1/4 so với khu vực ASEAN.

Đây là một đề án lớn, phức tạp mà Tư vấn Vietez triển khai tại PVN trong vòng 6 tháng. Bộ sản phẩm sẽ  làm cơ sở để PVN báo cáo Chính phủ và các Bộ ngành liên quan để xem xét việc sửa đổi lại Nghị định 51,52 cho phù hợp với thực tế hoạt động của các Doanh nghiệp có nhiều yếu tố đặc thù như PVN.

 

25/02/2023

Xây dựng vị trí việc làm tại UBQLV Nhà nước

Ngày 10/02/2023, Vietez Việt Nam đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để triển khai đề án xây dựng vị trí việc làm tại Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. Đây là một đề án trọng điểm nằm trong chương trình đổi mới chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức của Chính phủ giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) là đơn vị đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty lớn như VNPT, PVN, EVN, TKV, Vietnam airlines… . Cơ cấu tổ chức bao gồm 8 Vụ và 1 Trung tâm thông tin. Cán bộ công chức của CMSC là những người am hiểu về hoạt động quản trị doanh nghiệp, chính vì vậy đối với đề án xây dựng Vị trí việc làm, lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ  đã trao đổi: “Bên cạnh việc tuân thủ đầy đủ các quy định của Bộ Nội vụ,  CMSC cần xây dựng vị trí việc làm theo hướng khoa học, chi tiết, sát với thực tế để phản ánh đúng trách nhiệm của vị trí, tiêu chí đánh giá năng lực và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ nhân viên phải chi tiết, rõ ràng hơn”.

Đề án xây dựng Vị trí việc làm triển khai các hạng mục (1) Phân tích công việc (2) xây dựng định mức công việc (3) Xác định cơ cấu ngạch công chức (4) Mô tả chi tiết khung năng lực, (5) Xây dựng bản mô tả công việc của vị trí việc làm. Vietez tin tưởng với sự am hiểu đặc thù của các cơ quan quản lý Nhà nước và kinh nghiệm triển khai các hạng mục tương tự trước đây, đề án sẽ hoàn thành và được phê duyệt đúng tiến độ.

04/12/2022

Triển khai DA đánh giá năng lực tại Công ty cơ khí Hóa chất 13

Ngày 25/11/2022, Vietez Việt Nam đã triển khai DA đánh giá năng lực CBNV để làm cơ sở trả lương theo năng lực và phục vụ công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Tới dự buổi họp triển khai có anh Dũng – Giám đốc công ty cùng toàn thể ban lãnh đạo, trưởng phó các phòng ban trong công ty. Phát biểu tại buổi triển khai, Giám đốc công ty cho biết: Việc đổi mới chính sách quản lý lao động tiền lương hướng tới việc trả lương công bằng theo năng lực và hiệu quả, người giỏi làm việc tốt thì phải được hưởng lương cao hơn, chính vì vậy yêu cầu các đơn vị triển khai đánh giá một cách khách quan, phân loại đúng cán bộ theo năng lực, khắc phục tình trạng cám tính cào bằng”.

Dự án bắt đầu bằng việc xây dựng hệ thống khung năng lực cho 213 vị trí công việc tương ứng với khoảng 800 CBNV thuộc khối gián tiếp. Mỗi vị trí sẽ có một bộ tiêu chí riêng, phản ánh năng lực cơ bản, năng lực kiến thức, kỹ năng thực hiện công việc và năng lực lãnh đạo. Các tiêu chí được thiết lập tự động, trên nền tảng của tư vấn và với tính điểm tự động theo thang điểm cho từng tiêu chí.

 

Việc đánh giá năng lực của từng cá nhân sẽ đảm bảo phân loại được nhóm những nhân viên theo 4 cấp độ năng lực tương ứng với các ngạch lương và khung điểm năng lực cho từng bậc lương, làm cơ sở trả lương phù hợp với năng lực của CBNV, tạo động lực và phát triển nguồn nhân lực bền vững.

16/11/2022

Triển khai DA quản lý hiệu suất, lương 3P tại Công ty CP Nhựa Tiền Phong

Ngày 24/9/2022, Vietez đã triển khai kick-off chương trình quản lý hiệu suất và xây dựng hệ thống lương 3P cho đội ngũ Lãnh đạo, quản lý của Công ty CP Nhựa Tiền Phong.

Sau 3 năm áp dụng hệ thống KPI do Vietez Vietnam xây dựng, năng suất lao đông và thu nhập của người lao động đã tăng lên 130%.  Với chiến lược kinh doanh mới, Nhựa Tiền phong mong muốn tiếp tục hợp tác với Vietez Vietnam để phát triển hệ thống quản trị nhân sự phục vụ cho chiến lược phát triển của công ty.

Tại buổi triển khai dự án, chị Đào Thanh Ngân Giám đốc nhân sự phát biểu: sau 3 năm vận hành hệ thống KPI của Vietez xây dựng, năng suất lao động và thu nhập đã tăng lên, các cấp lãnh đạo quản lý đã có thể tự xây dựng và mở rộng hệ thống KPI của đơn vị mình. Với chiến lược mới của Nhựa tiền phong, chúng ta cần tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý hiệu suất và lương 3P để tạo lực cho CBNV hoàn thành các mục tiêu ngày càng thách thức hơn.

Vietez sẽ cam kết đồng hành cùng với Nhựa Tiền Phong để xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị khoa học hiện đại và tiến tới ứng dụng quản trị nhân sự trên phần mềm HROffice.

28/10/2022

Triển khai đánh giá Năng lực tại TCT Đầu tư & Kinh doanh Vốn SCIC

Ngày 01/6/2022,  Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC đã ký hợp đồng với Vietez Vietnam để triển khai dự án đánh giá năng lực cho 100% CBNV tại HO và các chi nhánh. Đây là dự án thứ 4 mà SCIC hợp tác với Vietez Vietnam nằm trong kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân nhân lực của SCIC.

Phát phiểu tại buổi họp kick-off dự án, anh Nguyễn Quốc Huy – Tổng Giám đốc SCIC cho biết : Việc triển khai đánh giá năng lực định kỳ 2 năm 1 lần giúp cho CBNV phải luôn trau dồi cập nhật kiến thức mới, phát triển kỹ năng làm việc để phát triển bản thân. Việc thuê đơn vị Tư vấn thực hiện sẽ đảm bảo tính khách quan và công bằng hơn.

Năm 2020, SCIC đã thuê song song 2 đơn vị là Vietez Vietnam – chịu trách nhiệm đánh giá năng lực CBNV thuộc 3 khối và một Đơn vị khác đánh giá 1 khối. Sau khi triển khai năm 2020, SCIC nhận thấy kết quả đánh giá của Vietez là chính xác và khách quan hơn, chính vì vậy đến 2022 SCIC đã quyết định chỉ hợp tác với Vietez để triển khai dự án đánh giá cho toàn bộ 100% CBNV.

Dự án được triển khai qua các giai đoạn xây dựng hệ thống câu hỏi – triển khai đánh giá –  tính điểm và tổng hợp báo cáo kết quả phân loại năng lực. Với 1.230 câu hỏi cho 41 lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn khác nhau, sau 4 tháng Vietez đã hoàn thành toàn bộ dự án và được SCIC nghiệm thu đúng tiến độ.

 

 

14/04/2022

Triển khai dự án thứ 2 tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Sau khi triển khai dự án tư vấn xây dựng hệ thống Bản mô tả công việc, KPI, Khung năng lực và Lương 3P,  Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đã ký tiếp hợp đồng với Vietez Vietnam để triển khai dự án thứ 2 về Tư vấn xây dựng các chỉ tiêu năng suất lao động theo đặc thù của ngành dầu khí; Mục tiêu của dự án là khảo sát, phân tích đánh giá những yếu tố tác động đến hoạt động SXKD và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của PVN, đưa ra các chỉ số tính Năng suất  làm cơ sở xác định quỹ lương cho phù hợp với diễn biến thị trường .

Quá trình triển khai dự án trải qua 5 giai đoạn : Nghiên cứu phân tích chiến lược, hoạt động SXKD, xác định các yếu tố đặc thù ảnh hưởng đến năng suất lao động, Đánh giá các quy định pháp lý về quản lý lao động và tiền lương đối với DN 100% vốn Nhà nước, Khảo sát phân tích  mức lương ngành dầu khí giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN và thế giới, làm cơ sở xác định bộ chỉ số tính năng suất lao động và xác định quỹ lương phù hợp trong bối cảnh thị trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Dự án được triển khai trong vòng 6 tháng, nhằm góp phần năng cao năng suất lao động,  đảm bảo mức tiền lương có thể thu hút và duy trì đội ngũ kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành phục vụ cho chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam.

03/12/2021

Tư vấn XD cơ cấu tổ chức, hệ thống phân quyền, quy trình công việc tại Kinh Đô TCI Group

Ngày 17/11/2021, Vietez Vietnam đã triển khai dự án xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, các quy trình công việc, hệ thống phân quyền, hệ thống bản mô tả công việc, định mức và định biên nhân sự tại Kinh Đô TCI Group. Tham dự buổi kick-off có Lãnh đạo Tập đoàn, Trưởng các phòng ban đơn vị, Giám đốc công ty thành viên.

Phát biểu tại buổi họp, Chị Hương – PTGĐ Tập đoàn cho biết ” Kinh Đô TCI đã mong muốn triển khai dự án này từ tháng 4/2021 và đã gặp gỡ nhiều đơn vị Tư vấn. Thông qua sự giới thiệu và trao đổi với Vietez chúng tôi đánh giá cao kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của Vietez. Tôi đề nghị các phòng ban và công ty thành viên phối hợp chặt chẽ với Tư vấn để đảm bảo dự án được thành công”.

Kính Đô TCI là Tập đoàn đầu tư, phát triển các dự án BĐS nhà ở, trung tâm thương mai và khách sạn nghỉ dưỡng. Sau 24 năm hoạt động và phát triển với 15 đơn vị phòng ban, 6 công ty thành viên, đã triển khai đầu tư và phát triển rất nhiều dự án BĐS khắp cả nước. Nằm trong chiến lược của giai đoạn mới , Kinh Đô TCI mong muốn tái cấu trúc vận hành theo mô hình quản trị Tập đoàn một cách chuyên nghiệp để thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh doanh của TCI.

Dự án dự kiến trong 7 tháng, với kinh nghiệm của mình, Vietez  tin tưởng sẽ triển khai dự án đúng hạn, đạt chất lượng và sản phẩm có tính ứng dụng cao.

12/10/2021

Triển khai dự án tư vấn Định mức lao động và Lương 3P tại Công ty Z113

Sau khi đánh giá hiệu quả dự án XD định mức định biên Lao động và lương 3P tại công ty EME31, ngày 15/7/2021, Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13 đã ký Hợp hợp đồng với VIETEZ Vietnam để triển khai dự án tư vấn xây dựng định mức định biên lao động, hệ thống mô tả công việc, KPI, khung năng lực và Lương 3P. Tham dự buổi kick-off dự án có đầy đủ Ban Lãnh đạo và Trưởng các đơn vị trong toàn công ty.

Phát biểu tại buổi họp, anh Trần Chí Dũng – Giám đốc Z113 cho biết: “Công ty đang tập trung đổi mới hoạt động quản trị nhân sự và nâng cao năng suất lao động để đáp ứng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025. Công ty đã mời một số đơn vị tư vấn đến trình bày phương án và đã thẩm định VIETEZ qua dự án tại EME31 được đánh giá tốt nên quyết định hợp tác. Chúng tôi tin tưởng với đội ngũ chuyên gia đông đảo và có kinh nghiệm triển khai tại các doanh nghiệp tương tự, VIETEZ sẽ triển khai dự án tại Z113 một cách hiệu quả”.

Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13 (Z113) là một doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng có lịch sử phát triển trên 60 năm chuyên sản suất các sản phẩm quốc phòng và hàng kinh tế cung cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu, doanh thu hàng năm hơn ngàn tỷ đồng. Với quy mô 6 xí nghiệp 12 đơn vị phòng ban và trên 2000 lao động trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Việc đổi mới cơ cấu tổ chức và quản lý lao động tiền lương đã được lãnh đạo Công ty quan tâm cải tiến từ nhiều năm nay nhưng chưa đạt được hiệu quả tối ưu. Với kinh nghiệm triển khai rất nhiều dự án tương tự, Vietez tự tin sẽ cùng Z113 xây dựng được một hệ thống quản lý khoa học, dễ áp dụng, nâng cao năng suất lao động và tạo động lực cho người lao động. Vietez cũng cam kết đồng hành cùng Z113 trong suốt quá trình áp dụng sản phẩm sau khi kết thúc dự án.

Bạn đang tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự?