Nâng cao giá trị của học viên

Đào tạo phát triển kỹ năng và ứng dụng dễ dàng

Đào tạo cá nhân

Chuyển giao chương trình đào tạo nhân sự theo chuẩn quốc tế, chú trọng phương pháp huấn luyện kết hợp thực hành để giúp các học viên phát triển kỹ năng HRM theo các cấp độ từ Beginner – to Influencer

Đào tạo tại doanh nghiệp

Đào tạo phát triển kiến thức và kỹ năng quản trị khoa học, hiện đại cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nhân sự tại các Doanh nghiệp với chương trình đào tạo, hội thảo được thiết kế riêng, hiệu quả

Tự đánh giá và lập KH phát triển năng lực của bạn

Hệ thống competence framework được chuyển giao từ Học viện HRM Australia dành cho những cá nhân đã, đang và sẽ làm nghề quản trị nhân sự. Tự đánh giá năng lực và lập KH phát  triển bản thân Tại đây

Chương trình đào tạo

Nghề quản trị nhân sự

 • Nghề nhân sự Chuyên nghiệp
 • Giám đốc nhân sự
 • Các kỹ năng cơ bản của cán bộ nhân sự thành công
 • Pháp luật về quản lý lao động, tiền lương

Xây dựng hệ thống BSC&KPI

 • Hoạch định và thiết kế BSC&KPI
 • Phương pháp thiết kế và áp dụng KPI
 • Hướng dẫn thực hành áp dụng KPI
 • Ứng dụng phần mềm trong quản lý và đánh giá KPI

Xây dựng hệ thống lương thưởng

 • Phương pháp và thực hành XD bản mô tả công việc, định mức và định biên nhân sự
 • Phương pháp và thực hành XD thang bảng lương bằng đánh giá giá trị công việc
 • Phương pháp xây dựng và ứng dụng hệ thống trả lương 3P

Lịch khai giảng các khóa đào tạo

Nội dung khóa học
Thực hành đánh giá giá trị công việc và XD thang bảng lương bằng Excel T3 -T5 23/12/2017 ĐĂNG KÝ
Thẻ điểm cân bằng (BSC&KPI) và ứng dụng trong quản trị chiến lược T7-CN 10/03/2018 ĐĂNG KÝ
Xây dựng và áp dụng hệ thống lương 3P T7-CN 05/05/2018 ĐĂNG KÝ
Phương pháp xây dựng và áp dụng thành công KPI trong Doanh nghiệp T6-T7-CN 20/04/2018 ĐĂNG KÝ
Xây dựng Bảng lương và chính sách trả lương theo luật BHXH mới T7-CN 06/01/2018 ĐĂNG KÝ

Đội ngũ chuyên gia giảng viên

Ts. Kelvin Dinh

Giám đốc tư vấn - Giảng viên cao cấp (Australia)

Ths. Loc Nguyen

Giám đốc Tư vấn - Giảng viên cao cấp

Ts Hoàng Văn Cương

Chuyên gia - Giảng viên cao cấp

Ths. Nguyễn Đức Tú

Tư vấn trưởng - Giảng viên cao cấp

Khách hàng của VietEZ

Hỏi ý kiến chuyên gia

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.