Thông tin liên hệ

  • HN: 11th Floor, 188 Truong Chinh Building, Dong Da District , Ha noi, Viet nam. Tel: (024) 322.222.81

    HCM: 7th Floor, Platinum Building, 145 Dien Bien Phu, District 1, Ho Chi Minh city Tel: (028) 36 36 98 19

  • (024) 322.222.81 | 0943.115.268 | 0968. 719. 919
  • info@vietez.vn
  • www.vietez.vn
  • Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail hoặc điền thông tin và thắc mắc của bạn theo mẫu biểu dưới đây:
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bạn đang tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự?