Tính năng nổi bật

Quản lý nhân sự

 • Quản lý cơ cấu tổ chức phòng ban
 • Quản lý, cập nhật thông tin nhân sự
 • Quản lý Hợp đồng lao động
 • Quản lý các nghiệp vụ nhân sự
 • Báo cáo nhân sự tùy biến
 • Hệ thống văn bản nội bộ

Quản lý thực hiện công việc

 • Thiết lập tiêu chuẩn công việc
 • Lập KHCV trọng tâm, thường xuyên
 • Theo dõi tình trạng công việc
 • Tự động đánh giá Tiến độ – Chất lương
 • Báo cáo và kết nối với KPI

Đánh giá hiệu suất- KPI

 • OKR, KPI trọng tâm Công ty
 • Thư viện KPI cho từng vị trí
 • Thiết lập và giao KPI theo user
 • Cập nhật, Đánh giá KPI online
 • Báo cáo kết quả KPI

Đánh giá năng lực Nhân viên

 • Từ điển năng lực tiêu chuẩn
 • Khung năng lực, thang điểm
 • Đánh giá năng lực so với khung chuẩn
 • Báo cáo năng lực cá nhân, nhóm
 • Đề xuất đào tạo, xếp ngạch, bậc lương

Quản lý chấm công, tính Lương 3P

 • Thiết lập cấu trúc bảng lương 3P
 • Bảng lương SX theo đơn giá SP
 • Quản lý thời gian làm việc, chấm công
 • Tính lương, phụ cấp,thưởng KPI
 • Phân bổ chi phí tiền lương
 • Báo cáo tiền lương đa chiều

Quản lý BHXH và thuế TNCN

 • Quản lý kê khai tăng giảm BHXH
 • Quản lý giải quyết chế độ BHXH
 • Quản lý thuế thu nhập cá nhân
 • Tích hợp trang kê khai BHXH, TNCN
 • Báo cáo BHXH, Thuế THCN

Quản lý tuyển dụng

 • Quản lý nhu cầu tuyển dụng
 • Quản lý dữ liệu ứng viên
 • Quản lý thi tuyển, phỏng vấn
 • Quản lý kết quả tuyển dụng, thử việc
 • Thư viện bài test, câu hỏi phỏng vấn

Trang đào tạo E-Learning

 • Thư viên chương trình đào tạo, Video
 • Quản lý lịch và học viên đào tạo
 • Thi test trực tuyến
 • Quản lý kết quả và chứng chỉ
 • Khảo sát trực tuyến

Quản lý đào tạo

 • Quản lý nhu cầu và kế hoạch đào tạo
 • Quản lý lịch đào tạo
 • Quản lý giảng viên, học viên
 • Quản lý chi phí, ngân sách đào tạo
 • Báo cáo, đánh giá kết quả đào tạo

Dịch vụ cho Thuê phần mềm

Quản lý công việc

 • Thiết lập các tiêu chuẩn tiến độ, chất lượng công việc
 • Đăng ký KH công việc trọng tâm, thường xuyên
 • Giao và theo dõi công việc hàng ngày
 • Chỉ đạo, xin ý kiến thực hiện công việc và tương tác trên phần mềm
 • Tự động đánh giá Tiến độ – Chất lượng công việc
 • Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện công việc
 • Kết nối tự động với hệ thống đánh giá KPI
LIÊN HỆ

Quản lý, đánh giá hiệu suất KPI

 • Thư viện BSC, OKR, KPI trọng tâm của công ty
 • Thư viện KPI của từng vị trí công việc
 • Thiết lập bảng Giao KPI cho từng nhân viên
 • Theo dõi, Kiểm soát thực hiện KPI từng nhân viên
 • Đánh giá KPI nhân viên theo phân quyền user
 • Tổng hợp báo cáo kết quả hiệu suất cá nhân, nhóm, công ty
 • Kết nối với hệ thống tính lương theo KPI
LIÊN HỆ

Đánh giá năng lực CBNV

 • Từ điển năng lực chi tiết theo chuẩn mực quốc tế
 • Thiết lập Khung năng lực cho từng vị trí
 • Thiết lập khung điểm chuẩn, thang chấm điểm
 • Đánh giá đo lường năng lực theo thang điểm
 • Đánh giá đa nhiều theo nhiều cấp độ
 • Báo cáo kết quả năng lực cá nhân, phòng /ban, công ty
 • Khuyến nghị ngạch bậc lương năng lực, khóa đào tạo
LIÊN HỆ

Khách hàng của VietEZ

“Khi làm việc với nhóm tư vấn của anh Tú về hệ thống Tiền lương và quản lý Hiệu suất công việc theo Balanced ScoreCard, bao nhiêu nút thắt của dự án do đơn vị Tư vấn cũ làm trước đây đã được cởi trói hoàn toàn. Hơn nữa CBNV BSC phải học thêm anh Tú về tính Cam kết trong công việc”.

Xem chi tiết

Bà Trần Thị Thu Thanh -Phó TGĐ BSC

Phó TGĐ BSC

“Tôi xuất thân là dân kỹ thuật nên không hiểu nhiều về học thuật và phương pháp luận quản trị, nhưng khi nghe anh trình bày phương án triển khai BSC&KPI rất cụ thể, chi tiết khác hẵn những đơn vị tư vấn trước đây. Dưới con mắt từng trải của một người lính, tôi biết đã không chọn nhầm Vietez Việt Nam”.

Xem chi tiết

Anh Nguyễn Quốc Trường- HĐQT Nhựa Tiền Phong

Đăng ký dùng thử phần mềm

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.