Tư vấn quản lý nhân sự

Tư vấn quản trị nhân sự & công cụ quản lý

 • Xây dựng cấu trúc tổ chức
 • Xây dựng và áp dụng hệ thống BSC, KPI
 • Xây dựng và áp dụng hệ thống lương 3P
 • Xây dựng áp dụng Khung năng lực cốt lõi
 • Xây dựng định mức và định biên lao động
 • Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc

Tư vấn xây dựng Chiến lược

 • Xây dựng matrix EFE, IFE, CPM, SWOT
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược
 • Xây dựng chiến lược nhân sự
 • Xây dựng chiến lược năng suất

Tư vấn tái cấu trúc

 • Tư vấn tái cấu trúc về tổ chức
 • Quản trị chi phí
 • Quản trị sản xuất,
 • Quản trị chất lượng
 • Quản trị dự án đầu tư

Khách hàng của VietEZ

Tại sao nên chọn VietEz Việt Nam?

Vietez Vietnam tự hào là công ty tư vấn không cần quảng cáo nhưng luôn được các Doanh nghiệp tin tưởng giới thiệu cho nhau để hợp tác với Vietez bởi:

 • Đội ngũ Chuyên gia nhiều kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu ngành nghề và DN
 • Sản phẩm có tính ứng dụng cao, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp
 • Triển khai dễ dàng, hỗ trợ áp dụng không giới hạn thời gian
 • Chi phí hợp lý cho Doanh nghiệp, nhưng giá trị vượt trội
 • Tận tụy, trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ tri thức để phát triển cộng đồng

Hoạt động tư vấn của VietEz

Hỏi ý kiến chuyên gia

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.